Dílna s Terkou: Moře ve sklenici

Zavřete oči.Slyšíte, jak šumí?Nadechněte se té vůně.Zašeptejte: Čechy leží u moře. MALÝ, Radek. Moře slané vody. Praha: Albatros, 2014. Použijeme: zavařovací sklenici, čtvrtky, barevné papíry, vodové barvy, tavicí pistoli, špejle, kamínky, stuhu nebo provázek.